01/02/2018

Usługi

Firma Malkom w ramach realizacji projektów oferuje swoim Klientom  szereg usług, dzięki którym zapewniamy najwyższy poziom obsługi oraz zwiększamy poziom zadowolenia naszych Klientów. Dla każdego prowadzonego projektu wykonywana jest szczegółowa analiza biznesowa, przygotowywany jest projekt techniczny oraz opracowywana jest dokumentacja powykonawcza zawierająca procedury eksploatacyjne i awaryjne.

W zależności od potrzeb Klienta możemy przeprowadzić szkolenia oraz zaproponować wsparcie i pomoc techniczną.

 

Usługi w zakresie systemów operacyjnych Linux oraz UNIX


Oferujemy wdrożenia systemów operacyjnych klasy LINUX/UNIX zarówno na fizycznych serwerach jak i na środowiskach zwirtualizowanych.

Zakres oferowanych usług  obejmuje  projektowanie, instalację,  konfigurację, strojenie oraz zabezpieczanie (ang. Hardening) systemu operacyjnego.  Na życzenie klientów prowadzimy także nadzór eksploatacyjny, administrowanie systemem oraz zarządzanie poprawkami (ang. Patch management).

Posiadamy duże doświadczenie oraz wiedzę inżynierską z zakresu systemów LINUX (praktycznie wszystkie dostępne na rynku dystrybucje) a także systemów komercyjnych UNIX ( HP UX, IBM AIX, oraz Oracle Solaris).

 

Usługi w zakresie baz danych

Nasi pracownicy posiadają wieloletnie doświadczenie oraz wiedzę w zakresie budowy zaawansowanych instalacji bazodanowych w oparciu o rozwiązania komercyjne firm Oracle oraz IBM a także w oparciu o rozwiązania klasy open source takie jak PostgreSQL oraz MariaDB.

Budujemy systemy bazodanowe różnej klasy niezawodności poczynając od prostych instalacji jednoinstancyjnych, poprzez rozwiązania klastrowe typu HA a na rozwiązaniach wysokiej dostępności przy zastosowaniu dwóch lub więcej ośrodków przetwarzania danych.

Oferujemy usługi w zakresie instalacji, konfiguracji, parametryzacji oraz tuningu baz.

Wykonaliśmy wdrożenia baz danych typu open source w instalacjach zawierających ponad 100 milionów rekordów  oraz przełączaniem przetwarzania pomiędzy ośrodkami (w trybie active-pasive) w czasie poniżej 30 minut.


 Monitorowanie infrastruktury i systemów

Oferujemy wdrożenia systemów kompleksowego monitoringu infrastruktury oraz systemów informatycznych. Podstawową funkcją monitoringu jest śledzenie  stanu infrastruktury oraz minimalizacja ryzyka wystąpienia awarii.

W przypadku pojawienia się informacji o nietypowym zachowaniu monitorowanej infrastruktury , istnieje możliwość podjęcia działań przewidzianych w odpowiednich procedurach. Działania mogą polegać na interwencji naszych specjalistów, powiadamianiu  własnych zasobów o wystąpieniu incydentu lub  zewnętrznych firm informatycznych świadczących usługi w zakresie serwisu .

Monitoring wdrażamy w oparciu o oprogramowanie open source lub też  komercyjne , uznanych firm informatycznych.  Nasi pracownicy posiadają wysokie kompetencje i doświadczenie w zakresie instalacji, konfiguracji  oraz wdrożeń i dopasowania do potrzeb klienta gotowych narzędzi.

Ze względów finansowych rekomendujemy zastosowanie  bezpłatnego oprogramowania open source.  W zależności od potrzeb oraz ustaleń projektowych  wdrożenia monitoringu realizujemy między innymi w oparciu o oprogramowanie Zabbix, Cacti, Nagios, NetXMS.

 

Centralny serwer logów

Oferujemy usługę wdrożenia centralnego serwera logów. Centralizacja logów ułatwia ich przechowywanie, monitorowanie oraz analizę.  Dzięki posiadaniu takiego rozwiązania jesteśmy w stanie szybciej docierać do informacji o pojawiających się problemach w naszej infrastrukturze informatycznej. Dzięki wbudowanym mechanizmom  możemy automatyzować wiele  czynności związanych z  pojawiającymi się  nieprawidłowościami.

Wiele danych możemy wizualizować w formie graficznej co znaczenie ułatwia ich analizę i wykrywanie pojawiających się trendów.

Dysponowanie centralnym serwerem logów znacznie ułatwia cały proces zarządzania logami począwszy od ich pozyskania, poprzez przechowywanie do archiwizowania.

Ze względów finansowych rekomendujemy do tego celu zastosowanie  bezpłatnego oprogramowania open source o nazwie Graylog.


 

 

Wirtualizacja oraz budowa chmury

Oferujemy usługi w zakresie wirtualizacji oraz  związane z budową dla naszych klientów infrastruktury chmury obliczeniowej.

Do najważniejszych zalet rozwiązań wirtualizacyjnych należy znaczące obniżenie  kosztów budowania infrastruktury teleinformatycznej w firmie oraz podwyższenie bezpieczeństwa posiadanych serwerów i usług na wyższy poziom.

W związku z wymaganiami stawianymi przez aplikacje  czy oprogramowanie specjalistyczne organizacje  stawiane są przed koniecznością posiadania wielu  maszyn serwerowych dedykowanych do poszczególnych aplikacji.  Z  kolei wykorzystanie tych maszyn zmienia się w czasie w zależności od potrzeb użytkowników aplikacji.

W związku z wysokim kosztem sprzętu serwerowego (oraz znacznymi późniejszymi kosztami utrzymania tego sprzętu), wprowadzenie do firmy wirtualizacji lub infrastruktury chmurowej daje wiele korzyści.

Rozwiązania wirtualizacyjne pozwalają zachować wymagany przez dostawców oprogramowania poziom odrębności sprzętowej poszczególnych aplikacji oraz podnieść poziom bezpieczeństwa i stabilności.

Możliwość zastosowania wirtualizacji w oparciu oprogramowanie open source  pozwala na duże oszczędności finansowe związane z zakupem oraz utrzymaniem infrastruktury Data Center  niezbędnej dla prawidłowej pracy warstwy aplikacyjnej.

Nasi pracownicy posiadają wysokie kompetencje i doświadczenie w wirtualizacji i budowie  rozwiązań chmurowych w oparciu o oprogramowanie open source takie jak: KVM, OpenStack

W przypadku rozwiązań komercyjnych stosujemy między innymi oprogramowanie Microsoft Hyper-V Server  oraz  VMware vSphere.

 

 

 

Budowa rozwiązań wysokiej dostępności

 

Nawet najlepsze centrum przetwarzania danych może ulec awarii. Specjaliści firmy Malkom zajmują się projektowaniem oraz wdrażaniem rozwiązań  w zakresie centrum przetwarzania danych (CPD) w tym także zapasowego centrum przetwarzania danych (ang. DRC).  Budowa ośrodków zapasowych jest wymagana dla wszystkich systemów informatycznych dla których istotne jest ciągle przetwarzanie danych lub też akceptowalny przez klienta czas niedostępności systemu jest krótki.

Nasze usługi obejmują analizę systemów krytycznych u klienta, projektowanie oraz wykonanie procedury planu awaryjnego, przetestowanie ich skuteczności oraz wdrożenie rozwiązania.

W zależności od istniejącego środowiska do realizacji procesów niezbędnych z przełączeniem przetwarzania pomiędzy ośrodkami wykorzystujemy oprogramowanie komercyjne lub też bezpłatne oprogramowanie open source.

Przykładowe rozwiązanie DRC zbudowane za pomocą oprogramowania open source zawiera  między innymi następujące narzędzia:

Pacemaker – oprogramowanie służące do budowy klastrów oraz rozwiązań równoważenia obciążenia na platformie  Linux

DRDB – oprogramowanie służące do replikacji danych między węzłami klastra lub pomiędzy ośrodkami przetwarzania danych na poziomie  blokowym.

 

Backup oraz archiwizacja

 

Backup i archiwizacja są dziś jednymi z kluczowych procesów z punktu widzenia zapewnienia ciągłości i efektywności pracy infrastruktury informatycznej.

Inżynierowie Malkom, dzięki wieloletniej praktyce i współpracy z dostawcami różnych rozwiązań, są w stanie zaoferować swoim Klientom system backupu wychodzący naprzeciw ich oczekiwaniom i uwzględniający specyfikę prowadzonej działalności.

Nasz oferta w tej dziedzinie obejmuje kompleksowe prace nad całym systemem: od zebrania wymagań, poprzez jego zaprojektowanie, aż po wdrożenie i utrzymanie.

Do realizacji backupu i archiwizacji wykorzystujemy między innymi następujące narzędzia:

Bacula, MicroFocus Data Protector ,  HPE StoreOnce  oraz  IBM Spectrum Protect Suite

 

 

Systemy obliczeniowe o wysokiej wydajności (ang. HPC –
High Performance Computing)

Posiadamy duże kompetencje i doświadczenie w budowie systemy obliczeniowych o wysokiej wydajności (ang. HPC – High Performance Computing).

Korzystając z szybszego przetwarzania danych w najbardziej wymagających zastosowaniach, obejmujących obliczenia naukowe, prognozowanie pogody, analizy finansowe oraz projekty inżynierskie, realizując więcej obliczeń w ciągu sekundy, Klient może wykonywać bezproblemowo najbardziej złożone analizy i szybko uzyskując precyzyjne wyniki.

Proponujemy budowę rozwiązań HPC przy wykorzystaniu sprzętu dowolnego producenta i oprogramowania open source.   W skład rozwiązania wchodzą między innymi następujące elementy softwarowe dostępne bezpłatnie: Scientific Linux , Ganglia, Torque oraz Lustre

 

 

Oprogramowanie do zarządzania projektami – Redmine

Oferujemy usługi w zakresie instalacji, konfiguracji, szkoleń, wdrożenia oraz utrzymania eksploatacyjnego dla oprogramowania Redmine.  Umożliwia ono śledzenie postępów w realizacji projektów, wyświetlanie stanu zaawansowania prac czy zarządzanie czasem pracy.

Ułatwia planowanie, organizowanie i kontrolowanie postępów w pracy nad wieloma projektami i zadaniami.  Każdy użytkownik może mieć różne uprawnienia przy różnych projektach.

System daje nam możliwość organizacji wielu niezależnych projektów. Przy każdym projekcie możemy zdefiniować wiele zagadnień lub obiektów: np.: Kalendarz, Śledzenie zagadnień, Śledzenie czasu, Komunikaty, Dokumenty, Pliki, Wiki, Fora, Repozytorium, Diagram Gantta etc.

 

 

Szkolenia

Oferujemy szeroką gamę szkoleń specjalistycznych, obejmujących produkty własne (QR-CERT, TSA, VA, OCSP), sprzęt partnerów (serwery, moduły kryptograficzne, biblioteki taśmowe, macierze), zaawansowane konfiguracje klastrów wysokiej dostępności (HA), jak również szkoleń ogólnych z zakresu PKI, bezpieczeństwa informacji oraz podpisu elektronicznego.  W przypadku zapotrzebowania Klienta prowadzimy szkolenia z zakresu systemów operacyjnych LINUX oraz UNIX,  baz danych, budowy klastrów niezawodnościowych oraz klastrów obliczeniowych.

W przypadkach indywidualnych jesteśmy w stanie przygotować szkolenie dopasowane do konkretnych potrzeb naszych klientów w dowolnym miejscu.

 

Pomoc i wsparcie techniczne

Z uwagi na podpisane umowy serwisowe, nasz dział wsparcia technicznego świadczy usługi wsparcia technicznego w reżimie 24/7/365. W ramach realizacji usługi zobowiązujemy się rozwiązywać problemy techniczne oraz obsługiwać awarie wdrożonego sprzętu i oprogramowania. Przeprowadzamy szereg działań prewencyjnych mających na celu zminimalizowanie ryzyka wystąpienia awarii lub przestoju w działaniu kluczowych usług. Do tego rodzaju czynności należy zaliczyć stały monitoring z automatycznym powiadamianiem oraz wykonywanie comiesięcznych przeglądów systemów w siedzibie Klienta. Udostępniamy również serwisowy numer telefonu dla naszych Klientów, pod którym w standardowych godzinach pracy możliwe jest uzyskanie konsultacji.

 

Doradztwo i usługi konsultingowe

 

Nasi pracownicy są ekspertami w zakresie bezpieczeństwa systemów i ochrony informacji. Posiadają aktualne poświadczenia bezpieczeństwa umożliwiające dostęp do informacji o klauzuli “TAJNE“. W zakresie usługi doradztwa jesteśmy w stanie pomóc w doborze technologii, wskazać najlepszego dostawcę określonej technologii, pomóc w sprecyzowaniu wymagań funkcjonalnych i poza funkcjonalnych.