Wybrane projekty zrealizowane lub w trakcie realizacji w roku 2020

Podpisaliśmy umowę na serwis oraz aktualizację oprogramowania e-Inspektor2 dla Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

System eInspektor2 jest systemem centralnym działającym w ramach UOKiK i posiada moduły centralne funkcjonujące na centralnej platformie serwerowej oraz wiele stanowiskowych modułów lokalnych funkcjonujących na stacjach komputerowych pracowników UOKiK.

Do budowy systemu wykorzystano zarówno oprogramowania standardowe, na które Zamawiający posiada stosowne licencje jak i oprogramowanie dedykowane wytworzone dla Zamawiającego przez Malkom.

W kwietniu podpisaliśmy umowę podwykonawczą z firmą Pentacomp na wykonanie części projektu e-Zamówienia.

Nasz zakres prac obejmuje zaprojektowanie, wykonanie oraz serwis kilku modułów związanych z procesem składania ofert w przetargach publicznych. Firma Malkom jest odpowiedzialna między innymi za następujące elementy systemu.

Moduł ticketowy systemu obsługi zgłoszeń, wykonany na bazie oprogramowania Open Source oraz zintegrowany z innymi modułami systemu e-Zamówienia.

Moduł związany z zabezpieczaniem poufności ofert przetargowych na stacjach roboczych oraz przesyłaniem tych ofert na centralną platformę umiejscowiona w chmurze obliczeniowej.

Moduł bezpiecznego przechowywania przesłanych ofert na platformie do momentu upływu terminu otwarcia ofert a następnie otwarcia ofert i wygenerowanie raportu dla potrzeb UZP oraz Zamawiającego.

Moduł zarządzania kluczami kryptograficznymi służącymi do zabezpieczania ofert przed ich nieuprawnionym otwarciem.

Dla Centralnego Zarządu Służby Więziennej dostarczyliśmy sprzętowy moduł kryptograficzny (HSM ) firmy UTIMACO.

Moduł kryptograficzny Se52 LAN wykorzystywany będzie dla potrzeb skrzynki podawczej.