Nowe projekty na koniec 2017 roku

Malkom jako podwykonawca wykonał dla Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Warszawie instalację oraz konfigurację i uruchomienie oprogramowania do zbierania, archiwizacji i korelacji logów – GRAYLOG z silnikami MongoDB oraz Elasticsearch.

W grudniu Malkom podpisał umowę z Centralnym Zarządem Służby Więziennej  na  dostawę  i wdrożenie  mechanizmu do elektronicznego podpisu wniosków w serwisie Intranetowym Służby Więziennej.

 W listopadzie Malkom wygrał przetarg na dostawę kart kryptograficznych oraz czytników tych kart dla Ministerstwa Finansów.

W październiku Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów podpisał z nami umowę na modernizację oprogramowania  eInspektor2 wykonanego  przez Malkom.