Nowe kontrakty Malkom w pierwszym kwartale nowego roku

W styczniu Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów podpisał z nami umowę na usługi serwisowe dla  wykonanego  przez Malkom oprogramowania eInspektor2.  Oprogramowanie to służy wspomaganiu pracy kontrolerów sprawdzających jakość paliw sieci sprzedaży.

Po koniec kwartału dla Centralnego Zarządu Służby Więziennej  Malkom dostarczył oraz uruchomił nową wersję oprogramowania QR-CERT moduł OCSP. Na sprzęcie na którym został zainstalowany moduł usługi OCSP są  świadczone z wydajnością ponad  60 transakcji na sekundę.