Najważniejsze projekty zrealizowane w 2019 r

Dla Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Malkom wykonał portal dostępowy oraz rozbudowę oprogramowania eInspektor2 służące do kontroli jakości paliw ciekłych oraz stałych.

System eInspektor2 jest systemem centralnym działającym w ramach UOKiK i posiada moduły centralne funkcjonujące na centralnej platformie serwerowej. Główne moduły wchodzące w skład systemu są następujące:

Moduł mapowy – umożliwia wizualizację położenia geograficznego podmiotów dokonujących obrotu paliwem (stacje, hurtownie, przedsiębiorcy wytwarzający i magazynujący paliwa) oraz ich wyszukiwanie na mapie.

Moduł losujący – umożliwia uprawnionemu użytkownikowi losowanie odpowiedniej ilości podmiotów przeznaczonych do kontroli jakości paliw w ramach kraju, poszczególnych województw i gatunków paliw.

Moduł PEBE – służy do korygowania danych, analizy powtórzeń, wyszukiwania anomalii w danych oraz eksportowania wykazów kontrolowanych podmiotów.

Dla dużej międzynarodowej firmy wykonaliśmy oprogramowanie Zarządcy Kluczy kryptograficznych wraz z jego wdrożeniem w środowisku chmurowym.

Projekt zrealizowano w oparciu o klucze kryptograficzne generowane w urządzeniach HSM. Oprogramowanie Zarządcy Kluczy wykonane przez Malkom ma za zadanie zarządzać kilkuset tysiącami par kluczy RSA na potrzeby innych modułów projektu. Dodatkowo generuje Elektroniczne Potwierdzenie Odbioru (EPO) oraz Elektroniczne Potwierdzenia Przedłożenia (EPP)

W ramach zlecenia wykonaliśmy pełną dokumentację projektową modułu oraz dokumentację eksploatacyjną. Przeszkolono także pracowników Zamawiającego w jego eskploatacji.