Najważniejsze projekty zrealizowane w 2018 r

Malkom wykonał modyfikację oprogramowania dla Ministerstwa Finansów służącego do wymiany danych pomiędzy systemami ESKS i KCIK.

W wyniku wygrania przetargu na realizację systemu PKI, Malkom zrealizował wdrożenie oprogramowania QR-CERT dla Urzędu Dozoru Technicznego w Warszawie.