Co nowego po wakacjach

W sierpniu Zakład Informatyki Lasów Państwowych zlecił nam wykonanie nowej wersji oprogramowania  AKU- KCIK rozbudowanego o dodatkowe funkcjonalności.

W lipcu Komendant Główny Straży Granicznej podpisał z nami umowę na modernizację systemu PKI SG.

Podpisana umowa przewiduje także dostawę nowych wersji oprogramowania QR-CERT a także usługi wsparcia serwisowego przez okres 36 miesięcy.

W czerwcu Malkom jako wystawca wziął udział w międzynarodowej konferencji pt. Europejskie Forum Podpisu Elektronicznego i Usług Zaufania (EFPE 2017) w Szczecinie. W czasie konferencji  zaprezentowaliśmy najnowszą wersję oprogramowania QR-CERT Enterprise. Więcej informacji: http://www.efpe.pl/