Co nowego po wakacjach

W sierpniu Zakład Informatyki Lasów Państwowych zlecił nam wykonanie nowej wersji oprogramowania AKU- KCIK rozbudowanego o dodatkowe funkcjonalności.

W lipcu Komendant Główny Straży Granicznej podpisał z nami umowę na modernizację systemu PKI SG.
Podpisana umowa przewiduje także dostawę nowych wersji oprogramowania QR-CERT a także usługi wsparcia serwisowego przez okres 36 miesięcy.

W czerwcu Malkom jako wystawca wziął udział w międzynarodowej konferencji pt. Europejskie Forum Podpisu Elektronicznego i Usług Zaufania (EFPE 2017) w Szczecinie. W czasie konferencji zaprezentowaliśmy najnowszą wersję oprogramowania QR-CERT Enterprise….

Nowe kontrakty Malkom w pierwszym kwartale nowego roku

W styczniu Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów podpisał z nami umowę na usługi serwisowe dla wykonanego przez Malkom oprogramowania eInspektor2. Oprogramowanie to służy wspomaganiu pracy kontrolerów sprawdzających jakość paliw sieci sprzedaży.

Pod koniec kwartału dla Centralnego Zarządu Służby Więziennej Malkom dostarczył oraz uruchomił nową wersję oprogramowania QR-CERT moduł OCSP. Na sprzęcie na którym został zainstalowany moduł usługi OCSP są świadczone z wydajnością ponad 60 transakcji na sekundę.