Nowe projekty na koniec 2017 roku

Malkom jako podwykonawca wykonał dla Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Warszawie instalację oraz konfigurację i uruchomienie oprogramowania do zbierania, archiwizacji i korelacji logów – GRAYLOG z silnikami MongoDB oraz Elasticsearch.

W grudniu Malkom podpisał umowę z Centralnym Zarządem Służby Więziennej na dostawę i wdrożenie mechanizmu do elektronicznego podpisu wniosków w serwisie Intranetowym Służby Więziennej. …..

Co nowego po wakacjach

W sierpniu Zakład Informatyki Lasów Państwowych zlecił nam wykonanie nowej wersji oprogramowania AKU- KCIK rozbudowanego o dodatkowe funkcjonalności.

W lipcu Komendant Główny Straży Granicznej podpisał z nami umowę na modernizację systemu PKI SG.
Podpisana umowa przewiduje także dostawę nowych wersji oprogramowania QR-CERT a także usługi wsparcia serwisowego przez okres 36 miesięcy.

W czerwcu Malkom jako wystawca wziął udział w międzynarodowej konferencji pt. Europejskie Forum Podpisu Elektronicznego i Usług Zaufania (EFPE 2017) w Szczecinie. W czasie konferencji zaprezentowaliśmy najnowszą wersję oprogramowania QR-CERT Enterprise….

Nowa strona internetowa

Witam na nowej stronie internetowej firmy MALKOM D.Malińska i Wspólnicy s.j. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą produktów oraz usług. Czekamy również na kontakt z Państwa strony – wszystkie niezbędne dane dostępne są na stronie Kontakt.