Najważniejsze projekty zrealizowane w 2019 r

Dla Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Malkom wykonał portal dostępowy oraz rozbudowę oprogramowania eInspektor2 służące do kontroli jakości paliw ciekłych oraz stałych. System eInspektor2 jest systemem centralnym działającym w ramach UOKiK i posiada moduły centralne funkcjonujące na centralnej platformie serwerowej. Główne moduły wchodzące w skład systemu są następujące: Moduł mapowy – umożliwia wizualizację położenia geograficznego Read more about Najważniejsze projekty zrealizowane w 2019 r[…]