Nowe projekty na koniec 2017 roku

Malkom jako podwykonawca wykonał dla Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Warszawie instalację oraz konfigurację i uruchomienie oprogramowania do zbierania, archiwizacji i korelacji logów – GRAYLOG z silnikami MongoDB oraz Elasticsearch.

W grudniu Malkom podpisał umowę z Centralnym Zarządem Służby Więziennej na dostawę i wdrożenie mechanizmu do elektronicznego podpisu wniosków w serwisie Intranetowym Służby Więziennej. …..