Znajdź własną drogę do osiągnięcia bezpieczeństwa

OFERTA

Będąc liderem rozwiązań IT w obszarze bezpieczeństwa w Polsce, oferujemy specjalistyczne produkty oraz usługi umożliwiające efektywne ich wykorzystanie
Go to QR-CERT, Oprogramowanie PKI oraz CMS

QR-CERT, Oprogramowanie PKI oraz CMS

Architektura klient-serwer, interfejsy GUI i API, pełne wsparcie PKCS#11 dla HSM i tokenów. Moduły: CA, OCSP, TSP, SCEP.

Go to Tworzenie dedykowanego oprogramowania

Tworzenie dedykowanego oprogramowania

Tworzymy wszystkie rodzaje aplikacji (przeglądarkowe, gruby klient, mobilne) w językach: JAVA, C#, C++

Go to Projektowanie i wdrażanie systemów

Projektowanie i wdrażanie systemów

Oferujemy kompleksowe usługi z zakresu projektowania architektury systemów ze szczególnym uwzględnieniem aspektów bezpieczeństwa i wysokiej dostępności.

Go to Integracja aplikacji i systemów IT

Integracja aplikacji i systemów IT

Specjalizujemy się w integracji systemów zarządzania tożsamością z wykorzystaniem interfejsów API.

Poznaj oprogramowanie QR-CERT i sprawdź zaawansowane funkcjonalności jakie oferuje do zarządzania certyfikatami i tokenami. Udostępniamy pełny pakiet instalacyjny oraz obraz maszyny wirtualnej zawierający zainstalowaną i skonfigurowaną wersję systemu QR-CERT.

Usługi

Dla wszystkich naszych Klientów oferujemy pełen zakres usług pomagający wdrożyć i skutecznie zarządzać bezpieczeństwem informacji

Doradztwo i Consulitng

Bezpieczeństwo
Nasi pracownicy są ekspertami w zakresie bezpieczeństwa systemów i ochrony informacji. W zakresie usługi doradztwa jesteśmy w stanie pomóc w doborze technologii, wskazać najlepszego dostawcę określonej technologii, pomóc w sprecyzowaniu wymagań funkcjonalnych i poza funkcjonalnych.

Analiza biznesowa

Wszystkie projekty
Wykonujemy kompleksową analizę biznesową potrzeb Klienta oraz przedstawiamy możliwe do zrealizowania warianty wraz z rekomendacją wariantu najbardziej korzystnego. Tak przygotowana koncepcja podlega przedstawieniu, omówieniu i zaakceptowaniu przez Klienta.

Zarządzanie Projektami

Wszystkie projekty
Każdy projekt, w zależności od potrzeb realizowany jest zgodnie z metodyką Prince 2™ lub AGILE. Pracownicy Malkom posiadają odpowiednie kwalifikacje potwierdzone certyfikatami i wieloletnim doświadczeniem w prowadzeniu złożonych projektów informatycznych.

Wsparcie techniczne

Bezpieczeństwo
Z uwagi na podpisane umowy serwisowe, nasz dział wsparcia technicznego świadczy usługi wsparcia technicznego w reżimie 24/7/365. W ramach realizacji usługi zobowiązujemy się rozwiązywać problemy techniczne oraz obsługiwać awarie wdrożonego sprzętu i oprogramowania.