Realne bezpieczeństwow wirtualnym świecie

WITAMY

Malkom jest jedną z najstarszych na polskim rynku inżynierską firmą softwarową. Naszą główną działalnością jest produkcja własnego oprogramowania aplikacyjnego. Tworzymy własne oprogramowanie dla różnych systemów operacyjnych. Produkujemy własne oprogramowanie komercyjne dla szerokiego kręgu odbiorców, tzw. COTS (ang. commercial of the shelf). Ponadto tworzymy dedykowane oprogramowanie na zamówienie, dostosowane do specyficznych wymagań naszych klientów.

2015 lipiec

Malkom wygrał postępowanie przetargowe w Centralnym Zarządzie Służby Więziennej na wsparcie systemu Centrum Certyfikacji i Personalizacji Kart obejmujące między innymi: aktualizację oprogramowania, usuwanie błędów, konsultacje i doradztwo, aktualizację dokumentacji, reinstalację i konfigurację przez okres 36 miesięcy

2015 kwiecień

Malkom otrzymał kolejne zamówienie z firmy Hewlett-Packard na usługi serwisowe oraz wsparcie eksploatacyjne dla oprogramowania System Obsługi Klienta eksploatowanego przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej

2015 styczeń

Malkom podpisał umowę z Centralnym Ośrodkiem Informatyki na serwis oprogramowania QR-CERT eksploatowanego przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych w ramach urzędu ROOT CA

2015 styczeń

Malkom podpisał kolejną umowę na serwis oprogramowania eInspektor-2 w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Umowa przewiduje między innymi utrzymanie działania systemu oraz wprowadzanie poprawek do oprogramowania

2014 czerwiec

podpisanie umowy z Zarządem Transportu Miejskiego w Poznaniu na dostawę oraz wdrożenie systemu Infrastruktury Klucza Publicznego umożliwiającej dostęp do wybranych e-usług urzędu Miasta Poznania przy wykorzystaniu karty PEKA

2014 kwiecień

podpisanie umowy z Instytutem Meteorologii i Gospodarki Wodnej na usługi serwisowe w trybie 24x7x365 dla serwerów typu blade firmy HP oraz klastra obliczeniowego AURA

2014 kwiecień

Malkom otrzymał zamówienie z firmy Hewlett-Packard na usługi serwisowe oraz wsparcie eksploatacyjne dla oprogramowania System Obsługi Klienta eksploatowanego przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej

2014 styczeń

Malkom zrealizował zamówienie na dostawę, instalację oraz uruchomienie macierzy HP 3PAR StoreServ 7400 oraz biblioteki wirtualnej HP StoreOnce B6200 w Państwowym Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

2013 grudzień

podpisanie umowy na dostawę, instalację oraz wdrożenie klastra obliczeniowego z przeznaczeniem dla obliczeń numerycznego modelu prognozy pogody COSMO oraz innych zadań jak testowanie nowych wersji tego modelu i obsługi innych aplikacji niezbędnych dla realizowania zadań przez Państwową Służbę Hydrologiczno-Meteorologiczną

2013 lipiec

Malkom podpisał umowę podwykonawczą na dostawę oprogramowania oraz wdrożenie systemu PKINFZ. W ramach umowy Malkom między innymi zaprojektuje, dostarczy oraz uruchomi system do wydawania oraz zarządzania certyfikatami cyfrowymi w oparciu o własne oprogramowanie QR-CERT

2012 październik

Malkom podpisał z Ministerstwem Finansów umowę na usługi serwisowe dla oprogramowania dostępowego do systemu KCIK oraz dostarczenie API do Bezpiecznej Poczty Ministerstwa Finansów (SBPMF) do wymiany danych pomiędzy systemem SBPMF a systemem Ewidencja Spraw Karnych i Skarbowych w zakresie niezbędnym do wymiany danych wymienianych z systemem KCIK

2012 październik

Malkom podpisał umowę na modyfikację Centrum Certyfikacji i Personalizacji (CCP) w tym wdrożenie zmodyfikowanego oprogramowania, przekazania licencji oraz świadczenie serwisu przez okres 12 miesięcy w Centralnym Zarządzie Służby Więziennej

2012 wrzesień

Malkom jako podwykonawca, wdrożył oprogramowania do zarządzania usługami IT w IMGW-PIB – w ramach projektu pt. „rozbudowa systemu HP Service Manager o moduł Service Level Management (SLM), jego dostawa, wdrożenie i implementacja, oraz rekonfiguracja usług i aplikacji w systemie HP Business Service Management”

2012 styczeń

Malkom podpisał umowę na serwis oprogramowania eInspektor 2 w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Umowa przewiduje między innymi utrzymanie działania systemu oraz wprowadzanie poprawek do oprogramowania.